Wangdu Zhixingshoudao Trading Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $19,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Wangdu ZhixingShoudao Trading Co., Ltd. mainly support casual shoes, sports shes, fabric shoes and accept customer custom shoes as well.

our factory located wangdu Baoding city which near Beijing. we have 15000 square meter wearhouse for ready shose and dispatching 3000-6000 pairs shoes to agent and customer every day. most of shoes have ready stock and fast delivery time is workable.

Zhixingshoudo factory always provide reliable quality shoes and reasonable price. reciprocity and mutual benefit is our goal. we belieive we will be your one of reliable supplier in China

Long term and steable cooperation is our expected, welcome to our factory visit for business talk!

our factory address: Hanzhuang Village, Wangdu County, Baoding, Hebei, China.